Wat is kindercoaching?

Kindercoaching bij be Kind coaching is een kortdurende, praktische, laagdrempelige en positieve vorm van begeleiden van een kind, dat om wat voor reden dan ook, niet lekker in zijn of haar vel zit of niet zo weerbaar is. Het doel van de coaching is het kind inzicht te geven in het probleem wat ervaren wordt en vaardigheden te gaan leren waardoor je weer controle krijgt over de situatie die op dit moment nog lastig is. Zodra dat doel bereikt wordt zal hij/zij daar ook in vergelijkbare situaties van kunnen profiteren.

Ieder kind is uniek. Coaching is altijd begeleiding op maat en dat maakt iedere coaching anders. De wensen, talenten, interesses en de mogelijkheden van je kind staan bij mij voorop.

Waarvoor naar een kindercoach?

 

De hulp van een kindercoach kan ingeschakeld worden wanneer jouw kind al een tijdje niet lekker in zijn/haar vel zit. Voorbeelden van situaties die ik regelmatig herken in mijn praktijk, is dat een kind:

 • last heeft van angsten (faalangst, sociale angst, angst voor bijv. dieren)
 • onzeker is
 • heel erg verlegen is
 • slecht in slaap komen
 • heel veel piekert en zich zorgen maakt over van alles en nog wat
 • moeite heeft in de omgang met anderen
 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • moeite heeft met emoties regulieren/uiten
 • verdrietig is
 • faalangstig is
 • last heeft van boosheid/driftbuien
 • een scheiding moet verwerken
 • gepest wordt


Dit zijn allemaal problemen die een kind kunnen belemmeren om te groeien en te ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat je niet lekker in je vel zit. Zit je in de knel ,dan zit je niet lekker in je vel. Toch is een positieve verandering dichterbij dan je denkt. Je innerlijke kracht is altijd sterker dan je soms in je hoofd denkt. Als je dat gaat ontdekken groeit  het vertrouwen in jezelf en....in de omgeving als vanzelf. 

Gediplomeerd kindercoach

Als gediplomeerd energetisch kindercoach kijk ik naar alle ontwikkelingsgebieden van een kind (mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel) en maak naar aanleiding van de hulpvraag een plan om samen met het kind spelenderwijs nieuwe vaardigheden aan te leren die voor een blijvende verandering zorgen waardoor er weer meer balans en positiviteit in jullie leven komt. Daarnaast ondersteun ik dit groeiproces extra m.b.v. energetische behandelingen. Dit gebeurt op een ontspannen en laagdrempelige wijze. Hierbij maak ik ook gebruik van de antwoorden die je kind onbewust al zelf in zich heeft, maar waarvoor even een extra steuntje in de rug nodig is om dat helder te krijgen.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar mij toekomen en dat ze zich bovenal gezien en gehoord voelen. Het bieden van veiligheid en vertrouwen in een rustige setting staat hierbij in mijn praktijk be Kind coaching bovenaan. 

Ik maak gebruik van verschillende methodes en heb daarvoor o.a. onderstaande opleidingen en cursussen gevolgd. 

Individueel Emotioneel Begeleider (Sandra Kleipas) oplossingsgericht coachen, faalangstraining en omgaan met boosheid (Tea Adema), Prikkelstorm coach (drs. Karin Janssen), Energetisch/ sensorische nascholing ( ( Janneke Cooymans), EFT en TFT tapping practitioner ( Graham Nicolls), NLP kindercoaching, Shambala multi dimensional healing level 1, Je bullshit loslaten master (Marianne van de Weijer), Energetisch kindercoach voor systhemisch werk en energetische behandelingen M, Autisme anders bekeken, Edelsteentherapie (Malva) mindfulness coaching PO en VO (ECLG), Acces Bars practitioner (Bert Wagenaar), faalangstreductie-trainer (Kinderprof) en Luisterkind afstemmingen (Diana Hendriks), Executieve functies in de klas (ECLG), contactpersoon preventie machtsmisbruik (Giralis), Motorische remedial teaching (Educatieve faculteit Den Bosch), K.L.O.S (Regina Mundi).

De begeleiding en het plan van aanpak wordt afgestemd op wat bij je kind past, maar ook bij wat werkt bij het probleem dat speelt, omdat het doel is om op korte termijn een blijvende positieve verandering teweeg te brengen. 

2021 Algemene Voorwaarden CAT
PDF – 72,6 KB 293 downloads