Anders kijken naar anders zijn, maakt ....een wereld van verschil.


In groep 6 zit een meisje wat na de kerstvakantie in de groep is ingestroomd. Ze is samen met haar gezin als vluchteling hier in Nederland gekomen.

 

Ze kan van het ene op het ander moment ongecontroleerd boos worden, waardoor ze ook ongeremd met van alles gaat gooien. Zelfs stoelen vliegen soms door de lucht, terwijl ze vervolgens vaak de klas uit vlucht.

`

Haar leerkracht is ten einde raad. Er moet wat gebeuren want inmiddels is ook de veiligheid van andere kinderen in het geding.

 

In alle rust ben ik samen met haar buiten de groep in gesprek gegaan.

 

Ze bleek heel erg te worstelen met het feit dat ze anders was en ze voelde zich daardoor erg eenzaam en alleen en haar lichaam stond letterlijk en figuurlijk onder spanning.

 

Dit was haar intense beleving  en daarnaast moest ze nog allerlei taken uitvoeren met taal, lezen en rekenen, wat haar ook niet allemaal gemakkelijk af ging en wat de druk natuurlijk ook niet verlaagde.

 

Hoe deze spanning groeide naar ont-spanning?

 

 


Anders kijken naar anders zijn...

 

Het begon met anders leren kijken naar anders zijn. 

 

Want wanneer je het gevoel hebt dat jij anders bent dan ga je ervan uit dat de anderen allemaal hetzelfde zijn. Maar klopt dat wel?

 

Met dit meisje zijn we met een klein groepje klasgenoten die ze zelf had uitgekozen in een kring gaan staan. Allereerst even in stilte naar elkaar gekeken zonder iets te zeggen, gewoon alleen maar kijken naar elkaar en contact maken zonder woorden vanuit rust en puur aanwezig zijn.

 

Vervolgens stelde ik de vraag wie van de groep allemaal dezelfde ogen hadden....dezelfde neus hadden, dezelfde haren hadden, etc.

 

Terwijl ik deze vragen stelde voelde ik de spanning zakken.

 

Wat gebeurde er?

 

Dit meisje besefte en.... voelde, samen met de andere kinderen, dat ze allemaal anders waren. De andere kinderen wisten niet waar dit meisje mee worstelde maar hebben haar wel geholpen om te ontdekken dat zij niet de enige was die anders was, omdat....we allemaal anders zijn. Veel meer dan dat we hetzelfde zijn. Zeker als we wat gedetailleerder gaan kijken van buiten en.....van binnen. Dan is er van ons allemaal toch echt maar een.

 

Een wereld van verschil...in beleving van de wereld.

 

De situatie is in principe gewoon hetzelfde gebleven, maar er vond op dat moment een grote shift plaats in de beleving van dat meisje. Een kleine, grote stap in haar persoonlijk leer en groeiproces om van angst naar vertrouwen te kunnen gaan groeien. Haar boosheid is de emotie waarmee ze de onderliggende pijn laat zien en door te ontdekken wat er werkelijk in haar beleving speelt kun je samen die beleving positief gaan beïnvloeden.

 

Door aandacht te geven aan je emoties, gevoelens en gedachten creëer je positieve gedachtekracht en dat maakt een wereld van verschil...in de beleving van de wereld.

 


Groeien van binnenuit.... jezelf.

 

In een 1 : 1 be KIND  groei-traject voor onderwijsprofessionals groei je samen met de kinderen/jongeren om vanuit een gespannen of soms uitzichtloze situaties waardoor je jezelf soms kwijt raakt maar ook de verbinding met een kind, om weer in verbinding te komen met jezelf en met de kinderen in je groep. 

 

Tijdens dit be KIND groei-traject ga je zelf de verdieping in om weer zicht te krijgen op wat er werkelijk in de binnenwereld speelt bij kinderen in je groep.

 

Je ontdekt wat jij nodig hebt om dichter bij jezelf te blijven vanuit je binnenwereld.... in de buitenwereld.


Je ontdekt ook 
hoe je daarvoor heel praktisch nog beter voor jezelf en voor elkaar kunt gaan zorgen, ieder vanuit je eigen behoeftes en verlangens.

 

Zichtbaar maken wat er van binnen in je leeft zorgt voor inzicht en bewustwording en jij krijgt de keuze om weer regie te nemen en je kunt hiermee ook kinderen de keuze geven om weer hun eigen regie te nemen.

 

Kleine stappen die grote invloed hebben om in contact te blijven met jezelf en met elkaar, en een verrijking voor het leven van je kind, voor jezelf en voor je groep, voor nu en in de toekomst.

 

Wanneer jij wilt investeren in jouw persoonlijke groei van jezelf voor en met  de kinderen in je groep, dan ben ik er voor jou om dat waar je nu mee worstelt samen te anders te gaan bekijken en beleven om het probleem om te gaan zetten in een uitdaging die je samen kunt transformeren.

 

Dit begeleidingstraject kan een gedeelte zijn van ambulante leerlingbegeleiding of ingezet worden als persoonlijke professionalisering.

 

Wanneer je de verbinding met jezelf en/of met de kinderen in je groep wilt laten groeien neem dan contact met me op. 

 

Liefs,

 

Helma van Esch/ be KIND coaching

Groei en leefkracht begeleiding/ kind - ouder - onderwijs